Boksamtal á la Chambers

197 kandidater finns det till ALMA 2015 enligt nomineringslistan. Det är ganska många! Men en sticker ut lite – han är nämligen nominerad två gånger. Aidan Chambers, från England, står på listan både som författare och, tillsammans med sin fru Nancy, som läsfrämjare.

I sitt arbete som läsfrämjare har Aidan Chambers talat och skrivit en hel del både om läsmiljö och om boksamtal (se längst ned). När han diskuterar vad som behövs för att läsningen ska utvecklas (hos den enskilde och i en grupp, till exempel i skolan) lyfter han fyra saker: tid att läsa, högläsning, ett väl genomtänkt bokbestånd och goda boksamtal.

Alla som försökt vet att det är både roligt och svårt att leda boksamtal, särskilt när man ska göra det i större grupp. Det finns olika sätt som kan fungera bra, men oavsett vilket man väljer behöver man som samtalsledare ”veta vad man gör och vart man vill”. Själv har jag sedan början av 90-talet arbetat efter just Aidan Chambers boksamtals-inriktning (han är själv mån om att inte kalla den ”metod” eller ”modell”; jag kan nog tycka att det är en rätt utvecklat metodiskt förhållningssätt men håller med om att det inte är ett enkelt ”körschema”), och sett att detta sätt att samtala om skönlitteratur fungerar bra med yngre barn, med ungdomar, med vuxna, med svenskar, med kambodjaner…

Boksamtalets fyra frågor
Samtalsstrukturen bygger på fyra grundfrågor, som kan tyckas nog så enkla – men som kan leda mycket långt.

Vad tyckte du om i boken?
Otroligt viktigt: frågan är INTE ”vad tyckte du om boken”? Den frågan kan lätt sänka vilket samtal som helst: svaret anger något som uppfattas som klart, och sen var det inte mer med det.

Också i en bok man absolut inte tycker om går det (med ansträngning) att hitta något litet enskilt element man kan ta upp på listan ”tyckte om”. Den här frågan är därför möjlig att svara på för alla. Och allas svar har något att bidra till helhetsförståelsen. För många är det roligt att det är fler som tycker ”samma som jag”. Men i boksamtalet är det också ofta väldigt berikande att man kan tycka om så olika saker i samma text. Det visar sig när man kommer till nästa fråga att man inte så sällan tycker olika om samma sak också…

Chambers är mycket noga med att ordet ”varför” ska vara bannlyst i boksamtalet. Han beskriver det som ett ord som ställer för stora krav på färdig förståelse, och som dessutom signalerar förhör. Jag är inte lika benhård, men försöker välja följdfrågorna (som naturligtvis är de som leder till intressanta resonemang) så att de snarare stimulerar till förtydliganden än till förklaringar: Du tycker att det är bra att boken är kort. Vad är bra med att den är kort? Du tycker att handlingen är bra. Vad är det som är bra, kan du ge något konkret exempel?

Ofta kan man redan i denna fråga få fram särdrag för den lästa texten, och exempel på både komposition och innehåll som är mycket värdefulla för helhetsförståelsen. Dessutom ger den här frågan möjlighet att faktiskt se att alla texter har något slags värde. Inte oviktigt!

Vad tyckte du inte om i boken?
Att ge både det man ”tycker om” och det man ”inte tycker om” ungefär lika stort utrymme är att ge läsarna respekt. Det är givetvis helt OK att inte ”tycka om” den läsning som läraren tvingat på en (ja, jag har alltid valt litteraturen som vi läser tillsammans). Och här gäller det som lärare att vara omutligt intresserad och själv avstå från att värdera det som sägs. När mina elever (många gånger) sagt att de inte tycker om språket i Lagerkvists Dvärgen har jag fått bita mig i tungan – men det är faktiskt, för samtalets skull, VIKTIGT, att ge den synpunkten samma ”status” som någon som stämmer bättre in med ”min egen” eller till och med ”majoriteten av läsarkårens”. Vi får ett så intressant samtal när synpunkten utvecklas: vad i språket tycker man inte om, exemplen…

Min erfarenhet är att svaren på vad läsarna inte har tyckt om ofta ger väldigt goda nycklar till hur samtalet kommer att gestaltas vidare. Ofta hänger sådant man ”inte tycker om” samman med sådant man inte förstår. Så är det för mig. Det kan också vara sådant man inte är ”van vid”. Var inte rädd för långa listor på sådant som läsarna inte tycker om! Men fastna inte där…

Finns det något du undrar över?
Man kan undra över många saker. Ibland är det saker i handlingen eller språket som en läsare inte förstått. Ibland är handlingen glasklar, men man undrar ändå över saker, över olika motiv, olika överväganden…

Jag brukar alltid låta eleverna arbeta i grupper om ca fyra och sedan samla in svaren för att diskutera vidare i helgrupp. När det gäller undringarna är ett bra sätt att få en del mindre frågor ”avklarade” att låta eleverna ta upp sina frågor och försöka besvara dem i sin egen grupp; en hel del frågor eleverna har kan de ju reda ut tillsammans. Men de återstående, de de inte klarar själva – de är värda att diskutera tillsammans. Det måste man ju, försöka reda ut!

Sambandet med föregående fråga är ofta ganska tydlig. Här gäller det att vara vaken som lärare! Visa på kopplingar ”kan det vara att det här var svårt att förstå som också gjorde att du/ni inte gillade det?”. Det gäller också att tydligt visa på vilka svar som finns i texten (och de får man ju finna sig i, även om man inte gillar dem) och vilka svar som är upp till läsaren/tolkningen.

Vilka mönster ser du?
En hel del av mönster brukar redan finnas samlat genom de tidigare frågorna. Men här gäller det förstås också som lärare, med en medveten tanke om vad jag vill ska lyftas fram i läsningen av just den här texten, att själv se kopplingar mellan det eleverna redan sagt och mönster som de kanske inte hittar fram till själva.

Genom att se mönster kommer man åt sånt som väsentliga teman och motiv, berättarteknik och så småningom tolkning(ar). Här är rollen som samtalsledare otroligt viktig: håll i, samla ihop, visa på vad ni kommit fram till. Men förvänta dig inte en tydligt hopknuten säck – för läsning är så otroligt mycket större än så. Se det snarare som att säcken blir fylld med förståelse, men att den är fortsatt öppen för nya insikter och ny förståelse…

En del brukar lägga till ytterligare en fråga som handlar om kopplingar (oftast det Keene och Zimmerman benämner text-text och text-omvärld). Jag har själv valt att inte göra så, utan har försökt att som samtalsledare hålla de aspekterna av läsningen levande i samtalets alla delar. Känner du igen samma sak någon annanstans ifrån? Det funkar både på sådant man tycker om, inte tycker om och på mönster. Ibland faktiskt på sånt man undrar över också…

Läs mer
I första hand är det förstås Chambers egen beskrivning av boksamtalet som du ska läsa om du är intresserad av att veta mer. Han ger korta referenser till de litteraturteorier som ligger bakom, så att man kan gå vidare för ytterligare fördjupning. Han ger också många många konkreta exempel på samtal som man kan lära av. De allra flesta exemplen är från läsare 7-11 år, men principerna gäller från förskola till vuxna. Testat och beprövat!

Vill du se ett lite annorlunda exempel på boksamtal enligt Chambers-inriktningen finns en beskrivning av hur Annelie Drewsen och jag arbetade med Shaun Tans (ALMA-pristagare -11) Ankomsten, en bildberättelse, på Ankomst-bloggen.

Vill du uppmuntra elever att samtala i grupp på egen hand, har Cilla skrivit en jättebra instruktion på läsmuskler.se

/Katarina Lycken Rüter

 

Ännu mer fakta om Barbro Lindgren

Det var en gång en kvinna som hette Barbro.

Hon vann ALMA-priset en gång. Hon fick fem miljoner kronor. Barn har vuxit upp i 50 år med hennes böcker.

Hon har skrivit mer än hundra böcker. Hon är 77 år gammal och bor på Öland i Glömminge.

När Barbro skrev sin första bok fick hon ett brev från Astrid Lindgren. Då stod det hur hon skulle förbättra sin bok. Då följde Barbro hennes råd.

Då vann Barbro Lindgren ALMA-priset.

Barbro blev jättekänd. Hon ger pengar till de hemlösa och till sina barn, de jobbar med text och musik. Jag gillar Mamman och den vilda bebin.

Jag gillar den därför den är jätterolig.

Och jag gillar Ängeln Gunnar dimper ner.

Omslagsbild för Ängeln Gunnar dimper ner

Därför den är sorglig och rolig och har ett lyckligt slut men mest när han ramlar är det roligt. Och Barbro är jättebra på att skriva böcker. Hon är den bästa författaren någonsin tycker jag.

Mustafa i årskurs 2

Källor:

Vann största priset, intervju med Barbro Lindgren i Kamratposten nr 6 2014

Hon tar det finaste priset, av Bengt Fredriksson, 8 sidor 2014-04-01

Barbros bästa, av Barbro Lindgren, Rabén & Sjögren

Det finns mer att läsa skolbibliotekets blogg.

Mer fakta om Barbro Lindgren

Barbro Lindgren är en gammal tant. Hon har vitt hår och hon har glasögon. Hon har vunnit det finaste priset. Och hon är 77 år. Barbro Lindgren fick Astrid Lindgrens pris 5 miljoner kronor. Barbro Lindgren bor just nu på Öland. Och nu kan Barbro Lindgren betala lånet på sitt hus.

Jag gillar Barbro Lindgrens böcker. Det här är min favoritbok Andrejs längtan.

Andrejs längtan

Jag gillar den för att när Eva läste den då fick jag tårar. Men den slutar lyckligt. Och min favoritdikt heter Det brinner tusen eldar.

Många barn gillar Barbro Lindgrens böcker. Och Barbro Lindgren har skrivit mer än hundra böcker.

Slut.

Maribelle årskurs 2

Källor:

Vann största priset, intervju med Barbro Lindgren i Kamratposten nr 6 2014

Hon tar det finaste priset, av Bengt Fredriksson, 8 sidor 2014-04-01

Barbros bästa, av Barbro Lindgren, Rabén & Sjögren

Det finns mer att läsa skolbibliotekets blogg.

Tvåorna har skrivit faktatexter om Barbro Lindgren

Så här jobbade vi:

Bibliotekarie Cilla hade letat reda på två texter från när det precis hade tillkännagivits att Barbro Lindgren skulle få ALMA-priset, förra året. Det var en artikel ur 8 sidor och en ur Kamratposten, båda artiklarna fanns i fulltext i Mediearkivet. Texterna var ganska svåra för mina elever i årskurs 2.

Vi började med att eleverna fick höra texterna upplästa ett par gånger, samtidigt som de följde med i texten på ett papper. Sedan gick vi in på djupet i ett stycke i taget. Vad handlade det om? Vad var viktigt? Vi diskuterade tillsammans och alla elever strök under på sina papper.

Sedan gick vi igenom alla understrykningar igen och satte rubriker i marginalen för varje stycke. Efter det ställde jag frågor till eleverna, till exempel om var i texten det stod något om hur författaren skriver. Understrykningarna och rubrikerna gjorde det lätt för eleverna att hitta informationen även om den fanns på fler ställen.

Sedan skrev eleverna individuella sammanfattningar där de integrerade information från båda texterna. De valde också att berätta om olika texter av Barbro Lindgren som de gillade.

Eleverna tyckte att det här var ett roligt arbete, de uppskattar också att vi publicerar deras texter på webben, här på Världens ALMA och på skolbibliotekets blogg.

De var mycket förtjusta i hennes böcker och nu håller vi på med Loranga – och klassen bubblar av skratt!

Eva Bjuvén

Fakta om Barbro Lindgren

Eleverna i årskurs 2 har skrivit texter om Barbro Lindgren. De har läst två artiklar tillsammans i klassen, övat sig på att stryka under intressanta saker och sedan skrivit sina texter. Här är några, fler kommer att publiceras på skolbibliotekets blogg:

Barbro Lindgren

Barbro Lindgren är 77 år. Hon har vitt hår och glasögon. Hon är en författare.

Barbro Lindgren har skrivit många böcker. Många gillar hennes böcker. Hon har fått största priset en författare kan få. Barbro Lindgren är den första svensk som får ALMA-priset. Jag har läst en saga som jag gillade. Den har Barbro Lindgren skrivit. Den heter Ängeln Gunnar dimper ner. Jag gillar den för att den började sorgligt sen slutade den lyckligt. Den var spännande.

Nimo

Barbro Lindgren

Barbro Lindgren vann ALMA-priset. Barbro Lindgren har en vallhund som heter Mimmi och 2 katter som heter Elsa, Musse. Hon skriver ofta böcker till barn.

Vilken är min favoritbok?

Min favoritbok är Nöff nöff Benny, men jag gillar alla hennes böcker för att hon har mycket fantasi och man blir glad av hennes böcker.

Leial

Barbro Lindgren

Barbro Lindgren har vunnit ALMA-priset och hon har fått 5 miljoner kronor. Hon bor på Öland. Hon är en gammal tant nu. Hon har skrivit 101 eller 102 böcker. Jag gillar Mamman och den vilda bebin. Hela dagen försvinner bebin och mamman tror att bebin har dött. Hennes böcker har gjort att barn läser böcker och växer upp med böcker.

Nishan

Omslagsbild: Barbros bästa

Källor:

Vann största priset, intervju med Barbro Lindgren i Kamratposten nr 6 2014

Hon tar det finaste priset, av Bengt Fredriksson, 8 sidor 2014-04-01

Barbros bästa, av Barbro Lindgren, Rabén & Sjögren

2015

är det 197 kandidater från 61 olika länder nominerade till Astrid Lindgren Memorial Award. Det är drygt 100 organisationer från olika håll i världen som anmält att de tycker att dessa författare, bilderbokskonstnärer, läsfrämjare eller berättare borde få priset.

Den 31 mars klockan 13.00 får vi veta vem som är årets pristagare!

Här är hela listan på alla nominerade som pdf.