ISOLs Petit, monstret

är en bilderbok som tar upp detta att vi är snälla ibland och dumma ibland. Petit funderar över sig själv, och också lite över sin mamma. Bilderna är kluriga, med skuggor som visar Petits olika sidor. Det har nyligen publicerats en Läsnyckel på ALMA-prisets hemsida som man kan använda för att fördjupa sin egen läsning inför arbetet med eleverna.

Petit, monstret

Idag läste jag boken tillsammans med några killar ur en av våra särskilda undervisningsgrupper. De hade många fina reflektioner om hur de själva och vi vuxna kan agera mer eller mindre vänligt i olika situationer. Eleverna var mycket kloka, och en kille sa ”- Ibland blir jag arg för lätt. Jag tränar!”

Fina elever – och träna kan vi nog behöva allihop!

Cilla

Numeralia av Isol

Bibliotekarie Cilla läste halva boken för eleverna i min förskoleklass i biblioteket. Vi tittade tillsammans på bilderna, räknade och letade siffror. Sedan fortsatte jag genom att läsa andra halvan av boken på en samling, även då letade vi efter siffror och räknade detaljer på bilderna.

Efter det fick eleverna själva välja vilken siffra de ville illustrera. Många valde samma men det gör ju ingenting. De målade med kladdkrita och sedan vattenfärg som bakgrund. Eleverna gjorde som Isol att de använde både siffran och dess form, och antalet som siffran representerar. De var mycket nöjda och glada, speciellt när de lyckades använda siffrans form till något nytt.

–          Heidi, kan jag också bli författare nu?

De har även efteråt verkligen studerat varandras bilder, och tycker att tillsammans har de gjort något lika fint som Isol.

Heidi Gavelfält

Nyfikna ettor

Tänk vilken skillnad bra exponering kan göra! Bibliotekets ALMA-hylla, där böckerna skuffades om det trånga utrymmet, är nu två luftiga sektioner med väl synliga exemplar. Här har också har varje författare försetts med stora, tydliga namn- och bildskyltar.

Det här uppmärksammades direkt av 1A vid det senaste biblioteksbesöket. De drogs till hyllorna och valde bland böckerna. Mest lockade den långa listan med årets alla nominerade. Nyfiket kollade de in vilka länder som är representerade.
”Hoppas någon från mitt land vinner” , ”Niki Daly” finns med” , ”Ja, Kwela Jamela!”.

Ettorna fick sedan titta i Isols ”Nocturne”, boken med lite bleka uppslag som lyser i mörkret. (Obs! Måste förberedas med lampa några minuter!) Tre i taget kröp ihop under en filt: ”Wow” ”Magiskt!”. Alla klarade av att hålla tyst om vad de såg, för att inte förstöra för kompisarna.

Jag har läst många olika böcker av ALMA-pristagare för klassen. Nu har de valt att jobba vidare med ”Till vildingarnas land”, främst bildmässigt. Det blir nog hög wow-effekt!

Sonya Hartnett i svenska Wikipedia

var en liten fjuttig artikel i morse. Nu är den något längre.

Jag har deltagit i en skrivstuga, WikiWomen Stockholm 2015, och fått hjälp av mer erfarna wikipedianer att bygga ut artikeln lite grann.

När man letar information på nätet hamnar ju Wikipedia nästan alltid bland de översta träffarna. Och eftersom ett av syftena bakom vårt arbete med ALMA är att sprida information om författarna och deras verk känns det bra att bidra till att Wikipedia-artikeln blir lite mer innehållsrik.

Wikipedia betalar inte någon för att skriva i uppslagsverket, skrivandet görs till helt övervägande del frivilliga krafter, och så av vissa myndigheter och forskare som upptäckt att Wikipedia är ett bra sätt att sprida information.

Vi som jobbar i skolan har många bra anledningar till att lära oss redigera och skriva i Wikipedia. Eleverna använder ofta Wikipedia när de söker information och vi behöver ha kännedom om hur det fungerar för att kunna hjälpa dem att nyttja uppslagsverket på ett genomtänkt sätt. Häromdagen visade jag en elev en sidas diskussionssida och historik, som en väg att fundera över tillförlitligheten i artikeln.

Den som är intresserad av att lära sig använda Wikipedia i skolan kan börja med att titta på sidan Träning för pedagoger. Det finns också möjlighet att ta hjälp av Sara Mörtsell på Wikimedia Sverige för att ordna en utbildning för lärare och skolbibliotekarier, hon nås på mejladress sara.mortsell@wikimedia.se

Det finns fler skäl att sprida kunskaper om Wikipedia. Jag tänker att till exempel våra somaliskspråkiga elever skulle kunna göra en fantastisk insats om några år när de studerar på högskolor och universitet. Att sprida kunskap till sina hemländer via Wikipedia är en reell möjlighet att var med och bidra till utvecklingen. Läs gärna den här artikeln om hur Wikipedia kan spela en viktig roll i fattiga länder.

Cilla