Kensukes rike

Vi har under året i årskurs 4 och årkurs 6 arbetat med den skönlitterära boken Kensukes rike skriven av Michael Morpurgo. Vi har lärt oss massor under projektets gång. Vi har lärt oss mer om båtar, världen och världshaven genom att vi fick följa Michaels resa över världens alla hav. Vi skapade en stor världskarta över Michaels resa över havet.

När vi läst tillsammans har vi tränat på att läsa och lyssna till högläsning samtidigt som vi har arbetat med olika strategier för läsförståelse.

Vi har i vårt arbete med läsförståelse, skapat inre bilder utefter händelser i texten, kopplat innehållet i boken till egna upplevelser (text-till-jag), jämfört med en film med liknande handling, om en som hamnar på en öde ö (text-till-text).

När vi har läst högt har vi samtidigt stannat upp och förutspått (Spågumman Julia), tagit reda på svåra ord (Detektiven), ställt frågor om innehållet (Frågeapan) samt sammanfattat det vi läst (Cowboy Jim). Under läsningens gång har vi tillsammans sammanfattat innehållet skriftligt i de olika delarna Person, Plats, Problem och Lösning.

 

Till sist skapade vi världens längsta sammanfattning i kronologisk ordning som fyra olika klasser skrivit och ritat en bild till. Så kanske när ni läst vår långa sammanfattning kanske ni blir lite intresserade av att själva läsa boken hoppas vi.

Carolina Öystilä lärare i åk 4 & 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *