Fyrorna arbetar med Shaun Tans Borttappad

  1. Vi började med att förutspå boken. Detta betyder att vi funderade på vad boken skulle handla om genom att titta på framsidan. Alla skrev ner sin egen tanke om vad de trodde.
  2. Alla fick läsa upp vad de skrivit för varandra i gruppen.
  3. Pernilla läste boken högt för eleverna i halvklass. Vi tittade tillbaka till början av boken för att noggrant studera bilderna. Vi diskuterade hur text och bild hörde ihop för att bättre få en förståelse av vad texten handlade om. Tillsammans letade vi efter olika miljöer som vi kunde identifiera i bilderboken och samtalade om hur vi kunde förklara vad som utmärker dessa. Vi funderade även på om vi själva hade varit med om något liknande som huvudpersonen i boken.
  4. Pernilla hade plockat ut meningar med svåra ord. Först fick eleverna enskilt tänka själva och därefter skriv vi förklaringar i helklass till dessa ord genom att använda våra egna ord.
  5. Klassen har tidigare tränat på att göra miljöbeskrivningar. Därför fick alla välja en valfri bild ur boken och skriva en miljöbeskrivning till den.
  6. När texterna var klara fick de titta på en kamrats text och ge en kamratbedömning utifrån en stödmall på vad det kunde leta efter. De skulle ge sin kamrat feedback med två bra saker i texten och en sak som kamraten kunde utveckla (två stjärnor och en önskan/two stars and a wich).
  7. Efter detta fick de ändra i sin egen text och förbättra den utifrån kamratens feedback.

Klass 4A och Pernilla Rosendahl