Vi älskar Astrid Lindgren!

Vi i förberedelseklass 7-9G har börjat läsa Astrid Lindgren-böcker inför stundande Alma-priset 2015.

Eleverna har lånat och läst olika böcker av Astrid Lindgren hemma. Sedan har de var och en presenterat sin bok muntligt inför klassen .

Vi har gått igenom vad man ska tänka på när man gör en muntlig presentation. Hur börjar man? Hur berättar man vidare om boken, hur avslutar man och vad ska man tänka på angående röst och kroppsspråk. Här är en lathund för arbetet.

Några av eleverna har spelat in sina presentationer på film. Det är tre tjejer som har gått i svensk skola fem månader. Här är filmerna

Maj-Len Öhberg

Sagan om den lilla farbrorn

Jag valde att läsa Sagan om den lilla farbrorn av Barbro Lindgren och med bilder av Eva Eriksson när jag skulle introducera ett arbete på temat vänskap i Sv/SvA i årskurs 7. Anledningen att jag valde den boken var att förutom att Barbro Lindgren fått ALMA-priset så passar den alla åldrar. Budskapet är så bra, oavsett om läsaren är fem år eller 15 (eller äldre) så når det fram och eleverna känner sympati för den lilla farbrorn.

Jag läste boken högt för eleverna, visade några av bilderna och sedan fick eleverna gissa vad vårt tema skulle handla om. De förstod väldigt snabbt att temat var vänskap.

Våra trettonåringar tyckte boken var bra, det var ingen som ifrågasatte texten för att det var en barnbok. Det visar bokens kvalitéer!

Sagan om den lilla farbrorn

Boken finns också på SVT:s Öppet arkiv med uppläsning av Jan Nygren.

Cecilia Pertlwieser

Nu är det 2015

och vi på Hjulsta grundskola kommer dra igång årets arbete med Astrid Lindgren Memorial Award.

En summering av förra vårterminen visade att vi har njutit av den goda litteraturen, haft många fina diskussioner om böcker av ALMA-pristagarna och Astrid Lindgren själv, inspirerats till eget skapande och eget läsfrämjande samt fått en hel del respons från andra utanför skolan och god publicitet.

Tack alla läsare, och speciellt Katarina och hennes gymnasieelever som var delaktiga och stöttande förra omgången! Kommentarer här på bloggen är så värdefullt för oss!

Så – i år tar vi till vara alla erfarenheter från förra året och gör årets Världens ALMA till något ännu bättre!

Cilla Dalén, bibliotekarie på Hjulsta grundskola