Avancerat berättande och litterära begrepp

Ibland kan böcker av ALMApristagare vara det perfekta undervisningsmaterialet i en gymnasiekurs.

img_0113

Ett exempel på när så kan vara fallet är vid repetition av, och diskussion om, litterära begrepp och skönlitterära verkningsmedel. Avancerat berättande i begränsat format, som bilderböcker av till exempel Shaun Tan, Kitty Crowther och Isol ger väldigt goda förutsättningar för att kunna diskutera begrepp och verkningsmedel!

Häromveckan lät jag mina elever i kursen svenska 2 två och två ta sig an bilderböckerna på bilden ovan för att undersöka berättarperspektiv, händelseförlopp jämfört med intrig, och förekomst av direkt och indirekt anföring. I dessa böcker finns alla varianter man kan önska sig! Och det blir möjligt att jämföra och resonera på sätt som svårligen låter sig göras med noveller och/eller romaner: det går helt enkelt inte att få så många olika  alternativ att bli gripbara och möjliga att överblicka om man inte har en väldigt stor textbank som alla kan förhålla sig till. Så leve bilderboken!